Årstræning

Tag et Valg – Vibeke Nielsen

…starter hvert år i november et 1 års trænings- og udviklingsforløb. Deltagerne kommer i tættere dialog med naturen, udvider spiritualiteten, afklarer personlige potentialer og lærer at manøvrere i grupper og se potentialer i konflikter. Forløbet tilpasses den enkelte og gennemføres som en stærk gruppehelhed.

Årstræningen følger årets cyklus, og foregår i tæt kontakt med naturen ved skov, strand og i naturens forskellige spirituelle kraftsteder rundt i Danmark. Vi arbejder hele tiden med naturens kraft og årets unikke højtider også set i relation til De Oprindelige Folks perspektiv.

Formålet med forløbet er at:

 • Udvikle og finde ind til sin urkraft og personlige potentialer.
 • Styrke flair for gruppedynamik. Forbedre evnen til at færdes i fællesskaber. Træne håndtering af svære konflikter.
 • Skabe fortrolighed med kraften og betydningen af De Oprindelige Folks ritualer, ceremonier, værdier og livsfilosofier.

GEIR1321_P

Form

Træningen veksler mellem teoretiske oplæg, grundige praktiske øvelser, refleksioner og gruppedeling. Fortællinger, riter og myter kombineres med ritualer som udesidning, trommerejser, guidede meditationer, svedehytte og Bert Hellingers Familieopstilling.

Vi arbejder med selvledelse, ansvarlighed, samarbejde, respekt og accept af forskelligheder via arbejdet med De 7 Dødssynder og filosofier fra De Oprindelige folk.

Årstræningen er et forpligtende forløb, hvor tilmeldingen gælder et helt år med fremmøde hver gang. 

Det er en vigtig del af læringen, at alle værdisætter at forpligte sig til egen udvikling, i med – og modgang. Samtidig ligger der stor læring i at forpligte sig til gruppens udvikling, gruppedynamikken, det forpligtende fællesskab, i med – og modgang. Gruppen består af 10 deltagere.

Før træningsstart

Hver deltager får hos Vibeke Nielsen en personlig, individuel session, hvor udviklingsområder og formål med træningen afklares og formuleres i en kontrakt. Den underskrives for at tydeliggøre og fastholde intentionen for forløbet.

Pris

Pris 14.200 kr Kan afdrages over 12 mdr eller som aftalt.
Betaling af hele beløbet inden start 12.900 kr
Kontanthjælps modtager og Arne pensionister 11.000 kr

Prisen er inklusiv al undervisning, coaching, forplejning, (økologisk og vegetarisk mad) overnatning, materialer. Ved tilmelding via arbejdsplads eller egen virksomhed udstedes faktura + moms.

Kursussteder

Fortrinsvis i naturen på udvalgte kraftsteder i hele Danmark og hos Tag et Valg på Midtfyn. Overnatning i shelters, hytter eller telt.

Referencer / udtalelser fra tidligere kursister

Har du brug for at høre andre kursisters oplevelser og erfaringer inden evt. tilmelding? Så kontakt gerne Vibeke for rekvirering af navneliste.

Årstræning 2024 – 2025

Modul 1 - 26. & 27.10.2024

Formål: Cirklen mødes, dannes.

Hver deltager bliver bevidst om årets personlige høst og udbytte. Der arbejdes med De 7 Dødssynder med fokus på: Hvad er død egentlig?

Udbytte:

 • Teoretisk og praktisk viden om, hvordan du med lethed kan “rense dig” via de 4 elementer: vand, jord, sol og vind.
 • Hvad kan efteråret give? Hvordan kan den årstid bruges til vækst og forandring?
 • Viden om, hvad du har høstet indtil nu, og hvordan du bruger udbyttet.
 • Vished om, hvad kan slippe og lade “dø”.

Hvordan:

 • Praktiske øvelser i store og mindre grupper.
 • Trommerejser.
 • Teoretisk gennemgang af naturens potentialer og de 4 Elementer.
 • Indvielse af Paco traditionen.
 • Guidet meditation: Hvad er efterårets potentialer?
 • Danse efteråret ind i kroppen
 • Hvad er temaet for Alle Helgens aften, Døden og det den indebærer
Modul 2 - 08.12.2024

Formål: Klargøring af krop, sind og ånd til vinteren.

Vi arbejder med det kvindelige i os selv i relation til naturen. Skaber dybere forståelse i forskellen på det bevidste, contra det ubevidste kvindelige.

Introduktion til De 7 Dødsynder og Pendulsvinget.

Udbytte:

 • Viden om vinterens potentiale, og brugen af den i hverdagen
 • Bevidsthed om det kvindelige i os selv.
 • Hvad vil sige at være “i tomrummet”, i dvale og i væren uden forventninger.
 • Kendskab til de 7 Dødssynder og viden om brugen af af dem i bl.a. Pendulsvinget.

Hvordan:

 • Teoretiske og praktiske øvelser.
 • Gennemgang af de kvindelige potentialer via dans, trommerejser og meditation.
 • Praktisk øvelse i at bevæge sig ind og ned i ”det stille tomrum”, hvorfra nyt kan skabes.
 • Visualiseret rejse til en eksisterende hule med 7 meteorsten , der hver især repræsenterer en dødsynd.
Modul 3 - 25.01.2025

Formål: At turde være i mørket, kulden og vinterens indadgående energi.

Udvikle forståelsen af hver enkelts medfødte kvindelige DNA, mere bevidstgørelse af det ubevidste kvindelige.

Mere om de 7 Dødsyndere og en dybere forståelse af Pendulsvinget.

Udbytte:

 • Større kendskab til egne styrker og udfordringer omkring det kvindelige potentiale.
 • Metoder til at bevidstgøre og udvikle det bevidste og ubevidste kvindelige.
 • Udvikling af de kvindelige poler, mere Pendulsving.
 • Konstruktivt arbejde med mørket og kulden.

Hvordan:

 • Guidet meditation ind i mørket og kulden og de sammentrækkende energiers kvaliteter.
 • Teoretiske og praktiske øvelser i naturen.
 • Introduktion til Familieopstilling.
 • Tromme / raslerejser for at møde forfædre/formødre.
 • Shamanistisk gang.
Modul 4 - 09.03.2025

Formål: Forståelse og viden omkring forberedelse og gødning af egen jord.

Introduktion til Inkafrøet.

Udbytte:

 • Viden om, hvad du vil så og plante.
 • Hvordan passer du dit Inkafrø?
 • Viden om hvad dit bevidste og ubevidste maskuline potentiale.
 • Betydningen og meningen med overgange i livet – hvordan bidrager leveren, milten og andre organer?

Hvordan:

 • Teoretiske og praktiske øvelser i selvledelse.
 • Trommerejser. Find intentionen for, hvad der skal plantes og sås.
 • Danse foråret ind.
 • Guidet meditation – mød dit maskuline potentiale.
 • Rituel ofring af et symbol fremstillet i ler.
 • Parvis arbejde via Familieopstilling.
Modul 5 - 25.04.2024 kl. 16 til 27.04.2025 kl. 16

Formål: Renselse og opvågning.

Krop, sind og ånd renses og gøres klar til planlægning af årets høst.

Udbytte:

 • Viden om, hvordan du renser dig via enkelte ritualer og faste.
 • Erfaring i, hvordan du vækker din kraft fra vinterdvalen.
 • Strategi for, hvordan sind og krop gøres klar til foråret.

Hvordan:

 • Trommerejser, guidet meditation.
 • Familieopstilling.
 • Svedehytte.
 • Teoretisk gennemgang af forskellige metoder for faste af både krop, sind og ånd.
Modul 6 - 06.07.2025

Formål: Klargøring af krop, sind og ånd til sommeren.

Den enkelte forstår betydningen af og kan arbejde med sin indre maskulinitet og naturen.

Udbytte:

 • Du forstår betydningen af at gøde og luge din indre jord.
 • Viden om, hvilke styrker og svagheder det maskuline potentiale har lige nu.
 • Målsætning for, hvordan det frø, du har sået bliver stærkt og kraftfuldt.

Hvordan:

 • Guidet meditation.
 • Teoretiske og praktiske øvelser i og med naturen.
 • Familieopstilling omkring ”det maskuline”.
 • Tromme / raslerejser for at møde forfædre/formødre.
 • Shamanistisk gang, for at udvikle det maskuline aspekt.
Modul 7 - 15.08.2025

Formål: Høst.

Fejring af en god høst og afslutning på et års cyklus og arbejde. Klargøring til opstart af en ny cyklus i livets spiral.

Udbytte:

 • Viden om, hvad der gjorde høsten så god.
 • Forståelse af vigtigheden af et konstruktivt samarbejde med alt det “der er”.
 • Forståelse af ordet TAK og TAKNEMMELIGHED.

Hvordan:

 • Danse glæden over høsten
 • Udesidning for at skærpe samarbejdet med alt det “der er”.
 • Historier omkring samarbejde.
 • Tegning eller kunst i naturen for at udtrykke tak til alle og alt det, der har bidraget til den gode høst.
 • Fejring via et festritual.